Вимоги до знань


Студенти повинні знати

 • Основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного процесу;
 • Передбачені програмою основні відомості про життя та творчість письменників;
 • Суспільно-історичний контекст та особливості розвитку української літератури ХХ ст.;
 • Основні теоретичні поняття, передбачені програмою в процесі вивчення конкретних творів;
 • Основні стильові тенденції в літературі ХХ ст.;
 • Зміст вивчених художніх творів та їхнє місце в літературному процесі доби;
 • Тексти художніх творів, рекомендованих для вивчення напам’ять.

Студенти повинні вміти

 • Визначати місце і роль митця в літературному процесі доби в контексті національної та світової літератур;
 • Аналізувати ідейно-художній зміст літературного твору й давати йому власну оцінку;
 • Визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;
 • Визначати найхарактерніші ознаки літературного процесу певного періоду та особливості індивідуального стилю митця;
 • Проводити паралелі зі змістом творів, їх проблематикою, основними мотивами і співвідносними до них національними, загальнолюдськими поняттями;
 • Працювати з літературно-критичними статтями (складати тези, конспекти), користуватися довідниками, словниками, енциклопедіями;
 • Писати рецензії-відгуки на прочитані книжки;
 • Готувати доповідь та реферати на літературно-мистецькі теми
 • Зіставляти різні погляди в процесі полеміки,. виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку про твір;
 • Користуватися довідниковими джерелами, зокрема літературними енциклопедіями, та словниками літературознавчих термінів.
Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта