Працюй самостійно


Осмислення знань учня завжди пов'язане з його самостійною працею.

В.Сухомлинський


Теми з української літератури для самостійного вивчення

1. Література рідного краю. Поезія Анатолія Кульчицького.

2 . Література рідного краю. Поезія Андрія Гудими. 

3. Література рідного краю. В.Міняйло. Огляд творчості митця. Проблематика прози. Нетлінність національних основ буття людини в романі "Вічний Іван".

4. Література рідного краю. Традиції народного гумору у творчості Віктора Євтушенка.

5. Література рідного краю. Поетичний світ Петра Розвозчика.

6. Українська література в ІІ половині ХХ століття. Загальні зауваження до характеристики літературного процесу.

7. Павло Загребельний. Загальний огляд творчості. Історичний роман "Диво": історична основа і художній вимисел у романі "Диво"; глибокий філософський підтекст епіграфа; особливості композиції твору. Символічність образу дива.

8. Іван Драч. Загальний огляд творчості письменника "Балада про соняшник" поетичний роздум про мистецтво, як життєдайну силу, що одухотворює людину, підносить до нових моральних та естетичних вершин. "Балада про вузлики": висока вартість нетлінних скарбів людської душі - щедрості, доброти, чесності, працелюбства. "Крила" світоглядне протистояння духовно багатих особистостей та спустошених щоденними клопотами людей; крила, як символ одвічного прагнення людини до краси, високої духовності.

9. Літературні угруповання ("Бу-Ба-Бу", "Нова дегенерація", "Пропала грамота", "ЛуГоСад", утворення АУП (Асоціації українських письменників)); сучасні часописи та альманахи.

10. Олександр Довженко. Загальний огляд творчості. Кіноповість "Зачарована Десна": автобіографічна основа; особливості оповіді; символічність назви; відображення в головних образах національного менталітету; морально-етичні проблеми твору; жанрова специфіка.

11. Олександр Олесь (Олександр Іванович Кандиба). Загальний огляд творчості поета. Поезії "З журбою радість обнялась...", "Чари ночі", "О слово рідне! Орле скутий...": неоромантичні, символістські тенденції у творчості.

12. Роман "Собор". Шлях твору до читача. Проблематика роману.

13. Сучасна молода українська література (окремі загальні зауваження до характеристики літературного явища): особливості літературного процесу кінця ХХ - початку ХХІ століття: нова авторська генерація; постмодернізм, як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років.

14. Сучасна проза (окремі загальні зауваження до характеристики літературного явища: її пошук, совість, експериментаторство у відображенні сучасного світу людини, її відчуттів; поєднання різних стильових тенденцій, конкретики сучасного життя з універсальністю часопростору).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта