Посібники для підготовки до ЗНО


Голодюк І. Українська література. Питальник: збірник тестових завдань у запитаннях та відповідях / автори-упорядники І. Голодюк, Г. Василевич. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 224 с.

   У посібнику подано систематизований та узагальнений матеріал із курсу «Українська література» відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестових завдань відкритої форми. Видання стане в нагоді абітурієнтам та учителям-словесникам.

 


Клим С. Це варто знати. На допомогу старшокласникам у підготовці до ЗНО та ДПА з української мови: посібник / укладачі: С. Клим, С. Коваль, Н. Осадчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. – 160 с.

   У посібник включено словнички наголосів, паронімів, неологізмів, українських відповідників до іншомовних слів, найуживаніших фразеологізмів, форм родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни тощо. Посібник застерігає від неправильного слововживання, орієнтує читачів на орфоепічні, граматичні та лексичні норми української мови. Культура усного мовлення тісно пов'язана з умінням вільно володіти словом. Навчити розуміти значення слова, стилістично виправда1ю його використовувати, доречно вживати фразеологізми, граматично правильно будувати власне висловлення од не із завдань посібника.


Лазарчук Л. Готуємось до ЗНО 2018 з української мови та літератури. Вид-во: Лібра Терра, 2016 р. – 376 с.

   У посібнику запропоновано різні форми тестів, які допоможуть повторити та систематизувати знання і подолати труднощі, пов'язані з участю у зовнішньому оцінюванні з української мови.

 

 


Вихованець І. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди / Іван Вихованець; післямова А.Загнітка. – К.: Унів. Вид-во Пульсари, 2012. – 160 с.

   У цій книжці йдеться про культуру української мови, типові види усного і писемного мовлення. У ста десятьох мовознавчих етюдах подано поради стосовно вибору слів, морфологічних форм, синтаксичних конструкцій, словесного наголосу, стилістичних варіантів для найкращого висвітлення думки. Шанувальникам рідного слова, журналістам, науковцям, редакторам, учителям, студентам і учням – усім, хто дбає про культуру української мови.  


Куриліна О.В., Земляна Г.І. ЗНО 2018. Українська мова та література.  Комплексні варіанти завдань у форматі ЗНО та ДПА: тренажер. Зошит №1: варіанти з 1 до 10.

Куриліна О.В., Земляна Г.І. ЗНО 2018. Українська мова та література.  Комплексні варіанти завдань у форматі ЗНО та ДПА: тренажер. Зошит №2: варіанти з 11 до 20.

 


Авраменко О.М. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. Готуємось до контрольних робіт і зовнішнього незалежного оцінювання 2018.

Авраменко О.М. Українська  література. Міні-конспекти до підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Готуємось до контрольних робіт і зовнішнього незалежного оцінювання 2018.

 


Павлів І. В. Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури / І. В. Павлів. – К.: Дивослово, 2017, ІІ видання. – 148 с.

   Тестові завдання розроблено відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови й літератури. Посібник містить дві частини: тести з української мови (10 варіантів по 34 завдання) і тести з української літератури (10 варіантів по 24 завдання). Ці тестові завдання мають різний рівень складності і передбачають визначення правильності тверджень, виявлення порушень мовних норм, розпізнавання мовних явищ, виявлення знання прочитаного тексту та ін. Для вчителів-словесників, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


Антонюк Н.А.  Українська мова: Тренувальні тестові завдання. Довідковий матеріал/ Н.А. Антонюк. – К. :Грамота, 2016. – 216 с.

   Пропонований посібник призначений для підготовки учнів 10-11 класів, студентів ВНЗ І—II рівнів акредитації, які отримують базову середню освіту, до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, для тренувальної роботи з метою якісного оволодіння програмовим матеріалом з української мови.

   Тести мають різний рівень складності, передбачають здійснення відповідних аналітичних операцій, зокрема аналізу мовних явищ, їх класифікацію, групування, виявлення диференційних ознак, визначення правильності тверджень тощо.

   Для ґрунтовного повторення теоретичного матеріалу під час практичної роботи з тестами в довідковій частині посібника подано схеми, таблиці, алгоритми, словнички, коментарі щодо складних випадків аналізу мовних явищ, які допоможуть попередити типові помилки.


 

Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта