Підручники


Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підручн. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. — К. : Грамота, 2018. — 256 с. : іл.

Авраменко О. М., Пахаренко В. І.

Українська література: Підручн. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл.

(рівень стандарту, академічний рівень). — К. : Грамота, 2010. — 280 с. : іл.

Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф.Семенюка.-К.: Освіта, 2010.-352 с.

Українська література: Хрестоматія. 10 клас (Упор. О.М. Авраменка). - К.: Грамота, 2010. - 328 с.

Українська література. 10 клас: Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія/Упорядник О. І. Борзенко.— X.: Вид-во «Ранок», 2012.— 768 с.— (Вершини далекі і близькі).

Мовчан Р. В., Авраменко О. М., Пахаренко В. І. Українська література: Підручн. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / наук. ред. Р. В. Мовчан. - К.: Грамота, 2011.-352 с.:іл.

Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, О.В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка.- К.: Освіта, 2011.-416 с.

Українська література. 11 клас. Профільний рівень: Хрестоматія-довідник/Упорядник О.І.Борзенко.-Х.: Вид-во "Ранок", 2011. - 880 с.- (Джерела).

Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник / Упорядник О.І. Борзенко, - Х.: Вид-во "Ранок", 2012. - 576 с.- (Джерела).

Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл. - Част. ІІ.// Упоряд. Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, А.Б.Гуляк. - 2-ге вид. - К.: Освіта, 2006.-576 с.

 

 

Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта