Мовознавство


Олександр Пономарів «Українське слово»

Пономарів О. Українське слово для всіх і кожного – Київ: Видавництво Либідь, 2015. – 360 с.

   У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні. 

 

Ірина Фаріон  «Мовна норма»

Фаріон І.Д. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей): [Монографія]. Вид. 3-тє, доп. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013 - 332 с.  

   У монографії розкрито еволюцію основних мовних норм. З’ясовано позамовні причини спотворення української мовної норми впродовж ХХ ст. Більшість практичного матеріалу почерпнуто з усного та писемного мовлення українських посадовців. Задля кращого сприйняття матеріалу в праці запропоновано афористичні думки про мовну норму, веселі бувальщини, філологічні анекдоти.
   Призначено для публічних людей, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться культурою українського мовлення.

Пилип Селігей  «Делікатна професія у дзеркалі мови»

Делікатна професія у дзеркалі мови / П. О. Селігей // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал . – 03/2004 . – N2/3 . – С.34-47 .

   У статті на базі однієї тематичної групи лексики продемонстровані можливості, які надає внутрішня форма слова для відтворення мовної картини світу. У порядку експерименту було використано сюжетний спосіб подачі досліджуваного матеріалу.

   Ключові слова: внутрішня форма слова, мовна картина світу, метафора, метомінія, зміна значення.

 

Пилип Селігей  «Сучасне термінотворення: Симптоми та синдроми»

Сучасне термінотворення: Симптоми та синдроми / П. О. Селігей // Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. – 05/2007. – N3. – С.48-61.

   У статті йдеться про зловживання термінологією в сучасних наукових текстах. Воно виявляється в перенасиченні викладу малозрозумілими й зайвими термінами, невиправданому           залученні термінів з інших, навіть не суміжних наук, у вигадуванні нових назв для явищ і понять, що вже мають узвичаєні терміни. Особливу увагу приділено зловживанню терміном   «дискурс».

   Ключові слова: науковий термін, термінотворення, зловживання термінологією.

Пилип Селігей  «Чужого навчаємося, а свого цураємося»

Чужого навчаємося, а свого цураємося... / ПилипСелігей // Дивослово. - 2008. - № 7. - С. 36-40

   Автор розмірковує про мовні контакти та їх позитивні та негативні сторони, аналізує взаємодію української та англійської мови, що спричинена розповсюдженням інтернет-комунікації та робить висновок про появу так званого "українглиша", який нічим не кращий за суржик (думка автора).

Пилип Селігей  «Мовна свідомість»

Пилип Селігей. Мовна свідомість. Структура, типологія, виховання. – К.: Вид.дім «КМА», 2012. – 120 с.

   У книзі запропоновано визначення й окреслено структуру поняття «мовна свідомість». З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України.
   Наголошено, що з огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає нині конче важливим і що майбутнє суспільство знань створює для цього найсприятливіші можливості. 

 

Пилип Селігей  «Що нам робити із запозиченням»

 Що нам робити із запозиченням / Пилип Селігей // Українська мова. – 2007. – №3. – С. 3–16; №4. – С. 16–32.

   У статті розглянуто співвідношення питомих і чужих слів у сучасній українській термінології. Обґрунтована необхідність критично ставитися до надмірних запозичень і активніше послугуватися власними ресурсами при створенні нових науково-технічних термінів.

Ілько Лемко «Цікавинки укрмови»

Лемко І. Цікавинки укрмови – Львів: Апріорі, 2016. – 180 с.:іл.

   Читати книжки з культури української мови – насправді заняття захопливе. Крім того, можна порівнювати поради різних мовознавців-стилістів, які часто сперечаються між собою, чия правда правильніша. Скажімо, Святослав Караванський вважає форму «нехтувати чим (порадами)» суржиковою, а правильною українською формою – «нехтувати що (поради)». Натомість у книжці Ілька Лемка порада вживати навпаки. У колонці «правильно  неправильно» як неправильне зазначено слово «вірно», хоча варто було б уточнити, що люблять та служать саме вірно. Докладніше про «Цікавинки укрмови» – у розмові з їхнім автором Ільком Лемком.

 

 

 

Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта