Лексико-фразеологічне земляцтво


  Без іноземних слів у культурній мові не обійтись. Але варто вживати їх тільки тоді, коли вони справді доконче потрібні - і, це вже безумовно,

у властивому їм значенні.

Максим Рильський


 

Лексика іншомовного походження

Зміст завдання 1

Слово іншомовного походження запишіть відповідно до правил українського правопису, з наведених виберіть його лексичне значення

Варіанти завдань:  1          


Зміст завдання 2

З кількох варіантів значення наведених фразеологізмів виберіть правильне

Варіанти завдань:  1       


Зміст завдання 3

Різні вправи з фразеологізмами

Варіанти завдань:               


Правопис слів іншомовного походження

Розподільний диктант з обґрунтуванням. Запишіть слова у три колонки: 1) з м’яким знаком; 2) з апострофом; 3) без м’якого знака і апострофа. Поясніть правопис та значення поданих слів.

Пхне..ян, Х..юстон, авен..ю, автопавіл..йон, прем..єра, батал..йон, бл..юз, ад..ю, бл..юмінг, бутон..єрка, б..юро, вал..юта, ін..єкція, вар..єте, В..єтнам, п..юпітр, дез..інформація, дос..є, дубл…яж, бар..єр, кон..юктура, ад..ютант, б..єф, порт..є, ар..єргард, ател..є, г..яур, б..язь, транс..європейський, ф..юзеляж, верф..ю, ж..урі, шев..йот, монпас..є, д..юшес, з..економити, карамил..я, Лавуаз..є, Лур..є, к..юре, конферанс..є, ал..янс, кс..ондз, кур..йоз, к..юрі, л..юкс, л..ютня, мад..яр, Мол..єр, барел..єф, метал..янс, кон..як, тмодел..єр, м..юзик-хол, н..юанс, Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, прес-пап..є, рант..є, Рив..єра, інтерв..ю, б..юджет, грав..юра, деб..ют, інтер..єр, к..ювет, ком..юніке, кон..юктивіт, кур..єр, б..юлетень.

Запишіть слова відповідно до норм правопису.

Піц..като, бон..а, Ват.., го..андський, миш..як, медал..он, ад..ютант, дос..є, Х..юстон, пр..ор..тет, лібре..то, ш..фер, к..парис, ..нст..тут, поз..ц..я, Алж..р, Корс..ка, Єг..пет, д..намо, станц..я , Шексп..р, Д..сней, ц..стерна, ш..фр, д..спут, с..мпатія, Ч..лі, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог, башк..р, г..ря, калм..к, м..рт, сп..рт, р..туал, д..скотека, д..в..зія, д..адема, абор..ген, кл..єнт, ант..б..отик, метод..ка, ..золяція, маг..страль, ..єрогліф, бук..н..ст, Кал..форнія, акуст..ка, р..п..титор, б..н..фіс, оф..ц..ант, Кордил..єри, П..ємонт, дев..з, операц..я, арх..тектор, рад..ус, моза..ка, доз..метр, рад..ст.


З'ясуйте значення фразеологізмів

  • Вхопити (спіймати) вовка за вухо;
  • Гнути козиря;
  • Кивати пальцем у чоботі;
  • Кимвал брязкаючий;
  • Купило притупило;
  • Облизати макогона (м'яло).

Перевір себе

Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта