Важко уявити собі успішну трудову діяльність без оволодіння словом

І. Вихованець

    Здобуваючи освіту, не кожна молода людина усвідомлює, що з усіх наук, найперше, їй слід опанувати мову, якою б вона вільно, легко, точно, грамотно могла висловлювати думки. Усім відоме твердження, що основна функція мови – бути засобом спілкування. Проте не менш важливою функцією є її призначення виступати знаряддям мовної діяльності. Тому кожному варто замислитися, чи належно він, як майбутній фахівець, опанував цим знаряддям, тобто мовою. Адже наше мовлення – це вираження нашої особистості.
    Свідоме життя людини можна розглядати як послідовність і сукупність промов, якісного чи неякісного мовлення, від якого залежить не тільки її доля, а також доля людей, що оточують. Успіху досягає той, хто володіє словом. Рокфеллер твердив: «Вміння спілкуватися з людьми – це товар, і я заплачу за нього більше, ніж за будь-що інше на світі». Сучасний промовець, який володіє словом і дотримується законів мовлення, може легко встановлювати контакт із аудиторією, впливати на слухачів і досягати поставленої мети. Сьогодні нікого не потрібно переконувати у тому, що однією із складових успіху фахівця є індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка особи незалежно від її віку, фаху і посади. Навряд чи матиме належний авторитет і вплив той, хто не вміє правильно висловити думку, хто не користується виражальними мовними засобами, неспроможний дібрати лексичні вирази відповідно до конкретної ситуації. Переконливими є історичні факти: в Стародавній Греції живе слово впливало на розум і волю громадян, окрилювало та підносило на п’єдестал влади і слави. Греки вірили гарним словам і любили свою мову, тому охоче вивчали мудрі тексти, декламували, захоплювалися афоризмами. Є свідчення про те, що давні греки не читали мовчки, а тільки вголос.

Можливо, нам, сучасним українцям, варто перейняти досвід древніх?!

    Сократ учив пізнавати людину через її мову, бо мова є інтелектуальним портретом особистості. Звідси його афоризм: «Заговори, щоб я тебе побачив».
    У Києво-Могилянській колегії за часів навчання Феофана Прокоповича пізнавальну діяльність студентів стимулювали таким чином: прізвище того, хто під час розмови латиною чи старогрецькою робив помилку, записувалося на аркуші цупкого паперу – нотаті. З цією нотатою учень мав стояти у кутку доти, поки не помітить помилку іншого, який замінить його на цьому місці.
    Не хочемо переймати досвіт древніх, звернімося до сучасників. За дотриманням норм використання французької мови у Франції стежить спеціальний орган – Французька академія. Вона не соромиться відкрито вказувати чиновникам, міністрам і навіть президенту на допущені ними граматичні, стилістичні та смислові помилки в документах і публічних виступах. Співвітчизникам варто повчитися у французів, на яких за публічні порушення норм національної мови, за посягання на неї накладають значні штрафи. В цій  країні будь-який чиновник, який претендує на посаду, складає іспит на знання французької мови. Президент же проходить тестування публічно. В Англії лише через неграмотне написання слова на сайті продаж товарів та послуг через Інтернет падає вдвічі, вважає британський он-лайн бізнесмен Чарльз Данкомб. До цього висновку підприємець дійшов, аналізуючи показники продажу туристичних послуг, одягу та мобільних телефонів через веб-сайти.
    Застарілим є стереотип: мовляв, мовної освіти, яку дає школа, повинно вистачити на все життя. Це не так. Сучасна людина не може жити запасом лише шкільних знань: мова змінюється і розвивається, інтелектуально зростає і сама людина. Мова – це щось більше, ніж механічно утворюваний ряд звуків, що виражає настрої даної хвилини того, хто говорить. Мова – це людина в цілому. Вона миттєво розкриває весь досвід і характер, наміри і почуття мовця. Тож, звісно, кожен із нас повинен бути зацікавлений, щоб говорити правильно і красиво, оскільки саме це дає нам змогу встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми, допомагає досягати успіху у різних сферах. Щоб наше спілкування було успішним, недостатньо просто добре знати мову, її граматичну будову і словник. Треба навчитися користуватися рідною мовою так, щоб зацікавити співрозмовника, вплинути на нього, привернути на свій бік; уміти говорити і з тими, хто симпатизує вам, і з тими, хто проти вас; брати участь у бесіді у вузькому колі друзів і виступати перед широкою аудиторією.

Контакти
Україна
Київська область
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого 21/2


тел.(04563) 5-35-67, тел./факс.(04563)5-15-46, моб.тел.(096)996-52-86, (066)337-82-16 mcollege@magnus.kiev.ua, skype: TEK_BNAY
Карта